Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Oddział FDN w Gdańsku

Od stycznia 2016 roku Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi działania na terenie województwa pomorskiego

więcej

Aktualności

Fundacja Dzieci Niczyje teraz pomaga dzieciom także w Gdańsku

2016-01-27

Fundacja Dzieci Niczyje – największa polska organizacja zajmująca się ochroną dzieci przed przemocą i pomocą dzieciom krzywdzonym – rozpoczęła swoje działania w Gdańsku. Od stycznia prowadzi tu Centrum Interwencji Kryzysowej we współpracy m.in. z Urzędem Miasta. Oddział FDN w Gdańsku będzie prowadził działania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą na terenie województwa pomorskiego. Z pomocy Fundacji będą mogły skorzystać instytucje w przypadkach przemocy wobec dzieci i innych kryzysów dotyczących dzieci.   

czytaj dalej »